CSRD Academy

Den nya affären – Den hållbara affären

Värdeskapande för förbättrad lönsamhet och konkurrenskraft.

Hållbarhet

Hållbarhet handlar i grunden om hur vi alla som verkar i samhället kan bidra till de långsiktiga samhällsmålen. Men det handlar lika mycket om att ta tillvara och utnyttja denna förändringskraft.

Hållbarhet handlar med andra ord om olika perspektiv på värdeskapande – för samhället och för den enskilda aktören. Den tar sin utgångspunkt från ett socialt och miljömässigt säkert handlingsutrymme inom vilket en verksamhet måste verka för att vara bärkraftig över tid. Samtidigt handlar det om en strävan efter ökat långsiktigt värdeskapande genom att hantera organisationens intressenter och omvärldsfaktorer.

Hållbarhet rymmer expertkompetens inom:
 • Operativa sakområden som sociala frågor, miljö, kvalitet, risk och mänskliga rättigheter
 • Taktiskt arbete med verksamhetsutveckling, verksamhetsstyrning, innovation, kommunikation och marknadsföring
 • Strategiska frågor med företagsstrategier, företagskultur, affärsutveckling och varumärkesfrågor

– allt med utgångspunkt från långsiktigt värdeskapande.

Hållbarhet kan med detta synsätt bli kompassnålen som kan leda företags långsiktiga utveckling mot att bibehålla och förbättra lönsamhet och konkurrenskraft över tid i en föränderlig omvärld.

Våra tjänster

Sjölin & Löfgren - Navigera

1. Navigera

Vilka är vi och vad vill vi? Hur uppnår vi dubbelt värdeskapande? Hur bidrar vi till ett mer hållbart samhälle? Hur vill vi uppfattas av andra och av oss själva?

Exempel på tjänster:
 • Nulägesanalys
 • Vision, mission och erbjudande
 • Affärsmodell och affärsstrategi
 • Varumärkesstrategi
 • Verksamhetsrevisioner
Sjölin & Löfgren - Orientera

2. Orientera

Hur ser omvärlden ut? Vilka är våra viktigaste intressenter och vad vill de? Hur ser våra affärs- och verksamhetsrisker ut? Vilka frågor är viktigast att hantera? Vilken lagstiftning måste vi hantera? Hur tar vi oss an alla utmaningar och arbetar i rätt riktning?

Exempel på tjänster:
 • Omvärldsanalys
 • Strategiarbete
 • Riskhantering
 • Företagskultur
Sjölin & Löfgren - Strukturera

3. Strukturera

Hur tar vi oss an våra ambitioner och utmaningar? Hur möter vi våra intressenters krav och förväntningar strukturerat och systematiskt? Hur arbetar vi effektivt och trovärdigt? Hur mäter och kommunicerar vi våra framsteg?

Exempel på tjänster:
 • Verksamhetsstyrning, ledningssystem, processorientering
 • Hantering av lagar, standarder, miljöcertifiering och märkning
 • Hantering av olika hållbarhetsfrågor – klimat, cirkulär ekonomi, ekologi, social hållbarhet, affärsetik, kvalitet, inköp
 • Hållbarhetsrapportering, redovisning och marknadskommunikation
 • Utbildning, föreläsningar, omvärldsspaning
Sjölin & Löfgren - Utveckla

4. Utveckla

Hur vidareutvecklar vi vår verksamhet? Hur driver vi utvecklingsarbetet? Hur för vi arbetet mer affärsdrivet? Hur får vi in rätt kompetens?

Exempel på tjänster:
 • Projektledning, hållbart ledarskap
 • Innovationsarbete, workshops
 • Affärsutveckling
 • Verksamhetsutveckling
 • Interima roller – hållbarhetschef, projektledare, förändringsledare, samordnare

Kunder

Om oss

Mårten Sjölin

Mårten Sjölin

VD, Konsult och Partner

Mårten har de senaste 20 åren arbetat både i roller som VD, hållbarhetskonsult, hållbarhetschef och miljöchef inom en rad olika företag, bland annat Vattenfall, Fabege och PostNord. Han har lång erfarenhet från hållbarhetsarbete inom branscher som energi, logistik, e-handel, finans och konsultbranschen och är en flitigt anlitad föreläsare och utbildare inom hållbarhet, logistik och e-handel. Mårten har ett stort engagemang i att bidra till en hållbar affär.

marten.sjolin[a]sjolo.se
+46 (0)70 584 39 49
Per Löfgren

Per Löfgren

Konsult och Partner

Per har över 20 års erfarenhet att arbeta med strategiarbete, affärs- och verksamhetsutveckling, verksamhetsstyrning, förändringsledning, forskning och innovation i små och stora företag i näringslivet – både i Sverige och internationellt. Han har arbetat som hållbarhetschef, VD, affärschef, kvalitets- och miljöchef, affärsutvecklingschef och konsult i många olika företag. Per brinner för att i företag driva, bygga och utveckla verksamheter med hållbarhetsperspektivet som en integrerad del av affärs- och verksamhetsutvecklingen.

per.lofgren[a]sjolo.se
+46 (0)70 816 46 93
Per Löfgren

Cecilia Öhman

Hållbarhets- och verksamhetskonsult

Cecilia har över 25 års erfarenhet som hållbarhetskonsult, chef, och projektledare. Förändringsledning, affärsutveckling och analys inom branscherna bygg, industri, logistik, handel och energi är hennes huvudsakliga fokusområden. Cecilia har arbetat med hållbarhet i leverantörskedjan och är väl insatt i EUs nya regelverk inom hållbarhetsområdet.

cecilia.ohman[a]sjolo.se
+46 (0)70 667 10 96
Per Löfgren

Linnea Häger

Hållbarhets- och verksamhetskonsult

Linnea har tidigare erfarenhet inom klimatberäkningar, klimatdeklarationer, projektledning och verksamhetsstyrning. Under sitt examensarbete vid KTH genomförde Linnea klimatberäkningar för renovering av flerbostadshus, och har sedan dess fortsatt att arbeta inom uppföljning av hållbarhetsmål och projektledning i fastighetsbranschen. Hennes brinnande intresse är att aktivt bidra till en fortsatt hållbar utveckling av den byggda miljön.

linnea.hager[a]sjolo.se
+46 (0)72 378 14 21